Antikenmuseum Basel, Skulpturhalle

Current exhibitions

Collection display

Collection display

Collection display

 

Future exhibitions

Vernissage: 26.08.2018 11.00 h | 27.08. - 23.12.2018

< back

Parthenon
Parthenon